Hangaardsvej 13, 1. sal, 9900 Frederikshavn
Kontakt os: 98 42 00 10

Klinik information

Klinik information
Klinikken er moderne med det nyeste udstyr til undersøgelse, diagnosticering og behandling af et bredt udsnit af øjensygdomme.
 
Gruppe 1 patienter skal ikke betale for konsultation og behandling.
Gruppe 2 patienter skal betale en del af konsultationen selv.
Henvisning fra praktiserende læge er ikke nødvendig.
 
Husk at medbringe sundhedskort ved hver konsultation i klinikken.
 
Adresse:
Hangaardsvej 13, 1. sal,
9900 Frederikshavn
 
Ferie & fravær

Der oplyses om fravær p.g.a. ferie, kurser, møder og lignende på vores telefonsvarer.
sundhed.dk eller på Min Læge app´en kan du se, hvilke andre øjenlæger der har åbent de pågældende dage.

Kontakt os

Telefonnummer: 98 42 00 10

Telefontider

Mandag
Kl. 8.30 - 10.30
Tirsdag
Kl. 8.30 - 10.30
Onsdag
Kl. 8.30 - 10.30
Torsdag
Kl. 8.30 - 10.30
Fredag
Kl. 8.30 - 10.30

Åbningstider

Mandag
Kl. 8.30 - 16.00
Tirsdag
Kl. 8.30 - 16.00
Onsdag
Kl. 8.30 - 16.30
Torsdag
Kl. 8.30 - 16.00
Fredag
Kl. 8.30 - 14.30

Hvem er vi

Ulrich Langagergaard

Øjenlæge
 • Lægevidenskabelig kandidateksamen december 1995 fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
 • Uddannet ved øjenafdelingerne i Vejle, Aalborg og Århus
 • Speciallæge i øjensygdomme og øjenkirurgi 1. juli 2003
 • Afdelingslæge på øjenafdelingen Århus Universitetshospital i 4 år
 • Overlæge på øjenafdelingen Regionshospitalet Holstebro i 2,5 år    
 • Medlem af:
  • Lægeforeningen
  • Foreningen af praktiserende speciallæger
  • Dansk Oftalmologisk Selskab
  • Danske Øjenlægers Organisation
  • Dansk Glaukom Selskab
  • European Society of Cataract & Refractive Surgeons
  • Scandinavian Society of Cataract & Refractive Surgeons 

 

Læs mere →

Jeanette

Sygeplejerske

Klinikassistent

Information

 • Generel øjenundersøgelse af børn og voksne
   
 • Diagnostik og kontrol af aldersbetinget makuladegeneration (AMD), sukkersygeforandringer, blodpropper i nethinden m.m. med fotografering af nethinden og optisk kohærenstomografi (en moderne teknik til undersøgelse af øjets gennemskinnelige væv)
   
 • Diagnostik og kontrol af grøn stær med trykmåling, computerstyret synsfeltsundersøgelse, måling af hornhindetykkelse, fotografering af synsnerve og scanning af denne med optisk kohærenstomografi herunder sammenligning med normativ database
   
 • Undersøgelse for skelen og behandling af dovent øje hos børn
   
 • Forskellige operationer i øjenregionen. Hos os er det naturligvis øjenkirurgen, du møder både før, under og efter operationen. Du får en patientansvarlig speciallæge, som tager ansvar og skaber sammenhæng, tryghed og kontinuitet i behandlingen. Du inddrages i forløbet og planlægningen og får selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål og få svar på disse. Vi bruger moderne udstyr
   
 • Stor erfaring og ekspertise. Øjenkirurg Ulrich Langagergaard har opereret patienter i øjenregionen siden 1998. Adskillige tusinde operationer er gennemført. Vi kan således tilbyde en helhedsorienteret behandling med fokus på patientinddragelse og kvalitet. Sygeplejersken, der medvirker ved alle operationer, har arbejdet i 8 år som operationssygeplejerske på øjenafdelingen på Aalborg Universitetshospital. Hun sikrer, at hygiejnen er i top. Ring hvis du har spørgsmål

 

 

KLINIKKEN ER AKKREDITERET I HENHOLD TIL DEN DANSKE  KVALITETSMODEL 

Se vores flotte rapport hvor der i den sammenfattende konklusion bl.a. står:

Klinikken har arbejdet rigtig godt med kvalitetsudvikling, patientsikkerhed, og der er god systematik. Alle retningslinjer er gennemført udarbejdet og velimplementerede. I det daglige kliniske arbejde er der fokus på undersøgelse og behandling med høj faglig standard. Derudover skal fremhæves, at der er stor omsorg for den enkelte patient samt et godt teamsamarbejde.
Survey er gennemført med særdeles fint resultat, og alle relevante indikatorer er vurderet helt opfyldt.   

Akkrediteringsrapport

I forbindelse med patienttilfredshedsundersøgelsen i 2017 blev der udarbejdet en rapport, som samlet set er meget tilfredsstillende for klinikken som helhed. Det bemærkes bl.a. under beskrivelsen af de overordnede resultater og samlet tilfredshed, at klinikken scorer over både regions- og landsgennemsnit på spørgsmålet: Er du alt i alt tilfreds med dit besøg her i klinikken?

Find vej

Hangaardsvej 13, 1. sal, 9900 Frederikshavn

Der er mulighed for parkering lige foran klinikken.